*****
הכל כלול
מ - 25/03/2018
עד - 29/03/2018
סטאנדרט
2450 ש"ח לאדם
*****
חצי פנסיון
מ - 01/03/2018
עד - 29/03/2018
חדר זוגי
900 ש"ח לזוג
*****
ארוחת בוקר
מ - 01/03/2018
עד - 28/03/2018
חדר זוגי
550 للزوج في الليلة الواحده
*****
ארוחת בוקר
מ - 29/03/2018
עד - 15/05/2018
חדר זוגי
600 לזוג בלילה
*****
ארוחת בוקר
מ - 22/03/2018
עד - 25/03/2018
חדר זוגי
2100ש"ח לזוג
*****
ארוחת בוקר
מ - 28/03/2018
עד - 31/03/2018
חדר זוגי
2800 ש"ח לזוג
מ -
עד -
****
ארוחת בוקר
מ - 04/05/2018
עד - 07/05/2018
חדר זוגי
6500 ש"ח לאדם
*****
הכל כלול
מ - 25/03/2018
עד - 29/03/2018
חדר זוגי
1700 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
يشمل كل الوجبات
מ - 25/02/2018
עד - 04/04/2018
غرفه زوجيه
300 شيقل للزوج بالليله
*****
فطور+عشاء
מ - 16/03/2018
עד - 29/03/2018
غرفه زوجيه
300 شيقل للزوج بالليله
*****
הכל כלול
מ - 08/04/2018
עד - 30/04/2018
חדר זוגי
300 ש"ח לזוג בלילה
*****
הכל כלול
מ - 29/03/2018
עד - 01/04/2018
חדר זוגי
1400 ש"ח לזוג
מ - 15/04/2018
עד - 22/04/2048
חדר זוגי
4800 ש"ח לזוג
ארוחת בוקר
מ - 01/04/2018
עד - 07/04/2018
חדר זוגי
8050 ש"ח לזוג
מ - 29/03/2018
עד - 05/04/2018
חדר זוגי
2700ש"ח לאדם בחדר זוגי
מ - 25/03/2018
עד - 31/03/2018
חדר זוגי
7000 ש"ח לזוג
מ - 15/04/2018
עד - 22/04/2018
חדר זוגי
2400 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
הכל כלול
מ - 25/03/2018
עד - 29/03/2018
חדר זוגי
1700 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
הכל כלול
מ - 25/03/2018
עד - 29/03/2018
חדר זוגי
1650 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
הכל כלול
מ - 22/03/2018
עד - 29/03/2018
חדר זוגי
2100ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
הכל כלול
מ - 22/03/2018
עד - 29/03/2018
חדר זוגי
1750 ש"ח לאדם בחדר זוגי
ארוחת בוקר
מ - 28/03/2018
עד - 03/04/2018
חדר זוגי
2800 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 25/03/2018
עד - 01/04/2018
חדר זוגי
2350ש"ח לאדם בחדר זוגי
מ - 25/03/2018
עד - 01/04/2018
חדר זוגי
2900 ש"ח לאדם בחדר זוגי
מ - 23/03/2018
עד - 31/03/2018
חדר זוגי
2400 ש"ח לאדם בחדר זוגי
מ - 01/04/2018
עד - 07/04/2018
חדר זוגי
4000 ש"ח לאדם
מ - 30/04/2018
עד - 06/05/2018
חדר זוגי
7700 ש"ח לזוג
*****
הכל כלול
מ - 18/03/20185
עד - 22/03/2018
חדר זוגי
2200 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
חצי פנסיון
מ - 29/03/2018
עד - 02/04/2018
חדר זוגי
2800ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 18/03/2018
עד - 23/03/2018
חדר זוגי
1550 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 02/02/2018
עד - 28/03/2018
חדר זוגי
200 ש"ח לזוג בלילה
*****
חצי פנסיון
מ - 22/03/2018
עד - 25/03/2018
חדר זוגי
2600 ש"ח לזוג
*****
ארוחת בוקר
מ - 14/03/2018
עד - 17/02/20183
חדר זוגי
2500 ש"ח לזוג
*****
ארוחת בוקר
מ - 25/03/2018
עד - 29/03/2018
חדר זוגי
2800 ש"ח לזוג
*****
חצי פנסיון
מ - 25/03/2048
עד - 29/03/2018
חדר זוגי
3400 ש"ח לזוג
*****
ארוחת בוקר
מ - 02/02/2018
עד - 31/03/2018
חדר זוגי
600 ש"ח לזוג בלילה
*****
ארוחת בוקר
מ - 21/03/2018
עד - 24/03/2018
חדר זוגי
2200 ש"ח לזוג
****
ארוחת בוקר
מ - 18/03/2018
עד - 23/03/2018
חדר זוגי
1700 ש"ח לאדם בחדר זוגי