*****
הכל כלול
מ - 05/09
עד - 10/09
חדר זוגי
2800 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
הכל כלול
מ - 05/09
עד - 10/09
חדר זוגי
2300 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 05/09
עד - 10/09
חדר זוגי
1800 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
הכל כלול
מ - 05/09
עד - 12/09
חדר זוגי
3000 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 10/09
עד - 15/09
חדר זוגי
2850 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 10/09
עד - 17/09
חדר זוגי
2000 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר וערב
מ - 03/09
עד - 10/09
חדר זוגי
3400 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 03/09
עד - 08/09
חדר זוגי
2400 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר וערב
מ - 28/08
עד - 02/09
חדר זוגי
2500 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 28/08
עד - 02/09
חדר זוגי
2750 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר וערב
מ - 28/09
עד - 02/09
חדר זוגי
2500 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
הכל כלול
מ - 28/08
עד - 02/09
חדר זוגי
2850ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 28/08
עד - 03/09
חדר זוגי
1950ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
وجبة فطور +عشاء
מ - 29/08
עד - 05/09
غرفه زوجيه
178 ش"ج للشخص بالليله
*****
وجبة فطور +عشاء
מ - 10/08وايضا من 6/09
עד - 28/08 وايضا من 31/10
غرفه زوجيه
138 ش"ج للشخص بالليله
*****
يشمل كل الوجبات
מ - 05/09
עד - 23/09
غرفه زوجيه
87 ش"ج للشخص بالليله
*****
يشمل كل الوجبات
מ - 05/09
עד - 23/09
غرفه زوجيه
170 ش"ج للشخص بالليله
*****
يشمل كل الوجبات
מ - 01/09
עד - 04/09
غرفه زوجيه
290 ش"ج للشخص بالليله
*****
يشمل كل الوجبات
מ - 29/08
עד - 05/09
غرفه زوجيه
350 ش"ج للشخص بالليله
*****
فطور+عشاء
מ - 29/08
עד - 05/09
غرفه زوجيه
300 ش"ج للشخص بالليه
*****
وجبة فطور
מ - 29/08
עד - 05/09
غرفه زوجيه
260 ش"ج للشخص بالليله
*****
يشمل كل الوجبات
מ - 28/08
עד - 09/09
غرفه زوجيه
410 ش"ج للشخص بالليه
*****
فطور وعشاء
מ - 29/08
עד - 09/09
غرفه زوجيه
350 شيقل للشخص بالليله 350 ש"ח לאדם בלילה
*****
ארוחת בוקר
מ - 31/08
עד - 05/09
חדר זוגי
2750 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 29/08
עד - 03/09
חדר זוגי
2500 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 20/08
עד - 24/08
חדר זוגי
2750 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
הכל כלול
מ - 27/08
עד - 01/09
חדר זוגי
2500 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 27/08
עד - 31/08
חדר זוגי
2200 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 27/08
עד - 03/09
חדר זוגי
2150 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 27/08
עד - 02/09
חדר זוגי
2550 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 27/08
עד - 02/09
חדר זוגי
2690 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 31/08
עד - 06/09
חדר זוגי
2000 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 31/08
עד - 07/09
חדר זוגי
2600 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 31/08
עד - 06/09
חדר זוגי
2150 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 31/08
עד - 06/09
חדר זוגי
2750 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 23/08
עד - 28/08
חדר זוגי
2500 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 23/08
עד - 28/08
חדר זוגי
1850 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 23/08
עד - 28/08
חדר זוגי
1950 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 23/08
עד - 28/08
חדר זוגי
2000ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
הכל כלול
מ - 22/08
עד - 27/08
חדר זוגי
2700 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
הכל כלול
מ - 22/08
עד - 27/08
חדר זוגי
2400 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 28/08
עד - 01/09
חדר זוגי
1900 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 22/08
עד - 28/08
חדר זוגי
2550 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 22/08
עד - 27/08
חדר זוגי
2100ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
הכל כלול
מ - 27/08
עד - 01/09
חדר זוגי
2700 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 27/08
עד - 02/09
חדר זוגי
2850 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 27/08
עד - 01/09
חדר זוגי
1900 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 20/08
עד - 24/08
חדר זוגי
2900 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 20/08
עד - 25/08
חדר זוגי
2900 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 20/08
עד - 27/08
חדר זוגי
2800 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 20/08
עד - 25/08
חדר זוגי
2350 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 20/08
עד - 24/08
חדר זוגי
2550 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 20/08
עד - 25/08
חדר זוגי
2250 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
הכל כלול
מ - 27/08
עד - 03/09
חדר זוגי
3400 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
הכל כלול
מ - 27/08
עד - 01/09
חדר זוגי
2700 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 27/08
עד - 01/09
חדר זוגי
2750 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 29/08
עד - 31/08
חדר זוגי
2400 ש"ח לזוג
****
חצי פנסיון
מ - 28/08
עד - 30/08
חדר זוגי
2350 ש"ח לזוג
*****
ארוחת בוקר
מ - 27/08
עד - 30/08
חדר זוגי
3500 ש"ח לזוג
****
ארוחת בוקר
מ - 28/08
עד - 30/08
חדר זוגי
2400ש"ח לזוג