בתי מלון בחו"ל

****
ארוחת בוקר
מ - 09/01/2019
עד - لغاية 28/02/2019
חדר זוגי
450ש"ח לזוג ללילה
****
ארוחת בוקר
מ - 09/01/2019
עד - لغاية 28/02/2019
חדר זוגי
350 ש"ח לזוג ללילה
ארוחת בוקר
מ - 09/01/2019
עד - لغاية 28/02/2019
סטאנדרט
460ש"ח לזוג ללילה
*****
ארוחת בוקר
מ - 03/01/2019
עד - لغاية 28/02/2019
חדר זוגי
750 ש"ח לזוג ללילה
ארוחת בוקר+ערב
מ - 04/11/2018
עד - لغاية 28/02/2019
חדר זוגי
899 ש"ח לזוג ללילה
ארוחת בוקר
מ - 06/01/2019
עד - لغاية28/02/2019
חדר זוגי
250 ש"ח לזוג ללילה
ארוחת בוקר
מ - 06/01/2019
עד - لغاية 28/02/2019
חדר זוגי
299שקל לזוג ללילה
ארוחת בוקר
מ - 05/01/2019
עד - لغاية 31/01/2019
חדר זוגי
550 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 11/02/2019
עד - لغاية 19/03/2019
חדר זוגי
600 ש"ח לזוג ללילה
****
הכול כלול
מ - 11/02/2019
עד - لغاية 19/03/2019
חדר זוגי
650ש"ח לזוג ללילה
****
הכול כלול
מ - 11/02/2019
עד - لغاية 19/03/2019
חדר זוגי
299ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 03/01/2019
עד - لغاية 31/03/2019
חדר זוגי
900 ש"ח לזוג ללילה
*****
הכול כלול
מ - 01/03/2019
עד - لغاية 30/04/2019
חדר זוגי
700 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 10/02/2019
עד - لغاية 31/03/2019
חדר זוגי
450 ש"ח לזוג ללילה
*****
הכול כלול
מ - 24/01/2019
עד - لغاية 09/02/2019
חדר זוגי
500 ש"ח לזוג ללילה