בתי מלון בחו"ל

הכל כלול
מ - 17/03/2019
עד - 03/04/2019
חדר זוגי
570 ש"ח לזוג ללילה
הכל כלול
מ - 04/03/2019
עד - 16/03/2019
חדר זוגי
500 ש"ח לזוג ללילה
הכל כלול
מ - 13/01/2019
עד - 03/03/2019
חדר זוגי
470ש"ח לזוג ללילה
*****
הכל כלול
מ - 13/01/2019
עד - 31/01/2019
חדר זוגי
299 ש"ח לזוג ללילה
*****
הכל כלול
מ - 24/01/2019
עד - 27/01/2019
חדר זוגי
1300 ש"ח לאדם לכל הלילות
*****
הכל כלול
מ - 03/02/2019
עד - 07/02/2019
חדר זוגי
1500 ש"ח לאדם בחדר זוגי
הכל כלול
מ - 03/02/2019
עד - 07/02/2019
חדר זוגי
1400 ש"ח לאדם בחדר זוגי
מ - 27/01/2019
עד - 03/02/2019
1700 ש"ח לאדם בחדר זוגי
****
ארוחת בוקר
מ - 09/01/2019
עד - لغاية 28/02/2019
חדר זוגי
450ש"ח לזוג ללילה
****
ארוחת בוקר
מ - 09/01/2019
עד - لغاية 28/02/2019
חדר זוגי
350 ש"ח לזוג ללילה
ארוחת בוקר
מ - 09/01/2019
עד - لغاية 28/02/2019
סטאנדרט
460ש"ח לזוג ללילה
ארוחת בוקר
מ - 09/01/2019
עד - 28/02/2019لغاية
חדר זוגי
399 ש"ח לזוג ללילה
ארוחת בוקר
מ - 09/01/2019
עד - 28/02/2019
סטאנדרט
550 ש"ח לזוג ללילה
*****
ארוחת בוקר
מ - 03/01/2019
עד - لغاية 28/02/2019
חדר זוגי
750 ש"ח לזוג ללילה
ארוחת בוקר+ערב
מ - 04/11/2018
עד - لغاية 28/02/2019
חדר זוגי
899 ש"ח לזוג ללילה
ארוחת בוקר
מ - 09/01/2019
עד - 28/02/2019
סטאנדרט
480 ש"ח לזוג ללילה
ארוחת בוקר+ערב
מ - 03/01/2019
עד - 31/01/2019
חדר זוגי
250 ש"ח לזוג ללילה
ארוחת בוקר+ערב
מ - 03/01/2019
עד - 31/01/2019
חדר זוגי
380 ש"ח לזוג ללילה
הכל כלול
מ - 03/01/2019
עד - 31/01/2019
חדר זוגי
599 ש"ח לזוג ללילה
*****
הכל כלול
מ - 03/01/2019
עד - 31/01/2019
חדר זוגי
420 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
הכל כלול
מ - 08/01/2019
עד - 28/02/2019
חדר זוגי
299 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
ארוחת בוקר
מ - 10/01/2019
עד - 03/03/2019
חדר זוגי
299 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
הכל כלול
מ - 06/01/2019
עד - 28/02/2019
חדר זוגי
570 ש"ח לאדם בחדר זוגי
*****
شامل فطور + عشاء
מ - 06/01/2019
עד - 28/02/2019
غرفه زوجيه
450 شيقل للزوج في الليله
*****
ארוחת בוקר
מ - 06/01/2019
עד - 28/02/2019
חדר זוגי
350 شيقل للزوج في الليله
ארוחת בוקר
מ - 06/01/2019
עד - لغاية28/02/2019
חדר זוגי
250 ש"ח לזוג ללילה
ארוחת בוקר
מ - 06/01/2019
עד - لغاية 28/02/2019
חדר זוגי
299שקל לזוג ללילה
ארוחת בוקר
מ - 05/01/2019
עד - لغاية 31/01/2019
חדר זוגי
550 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 11/02/2019
עד - لغاية 19/03/2019
חדר זוגי
600 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 15/01/2019
עד - 10/02/2019
חדר זוגי
700 ש"ח לזוג ללילה
****
הכול כלול
מ - 11/02/2019
עד - لغاية 19/03/2019
חדר זוגי
650ש"ח לזוג ללילה
****
הכול כלול
מ - 15/01/2019
עד - لغاية 10/02/2019
חדר זוגי
799 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 03/01/2019
עד - لغاية 31/03/2019
חדר זוגי
900 ש"ח לזוג ללילה
*****
הכול כלול
מ - 24/12/2018
עד - لغاية 07/01/2019
חדר זוגי
700 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 10/02/2019
עד - لغاية 31/03/2019
חדר זוגי
450 ש"ח לזוג ללילה
*****
הכול כלול
מ - 24/01/2019
עד - لغاية 09/02/2019
חדר זוגי
500 ש"ח לזוג ללילה
*****
הכול כלול
מ - 04/01/2019
עד - لغاية 23/01/2019
חדר זוגי
500 שקל לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 05/01/2019
עד - لغاية 31/03/2019
חדר זוגי
450 ש"ח לזוג ללילה