קהיר

*****
وجبه افطار
מ - 01/02/2018
עד - لغايه 28/03/2018
غرفه زوجيه
500 شيقل للزوج في الليلة
*****
وجبه افطاار
מ - 01/02/2018
עד - لغايه 28/02/20187
غرفه زوجيه
400 شيقل للزوج في الليله الواحده