הכול כלול
מ - 11/02/2019
עד - لغاية 19/03/2019
חדר זוגי
600 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 15/01/2019
עד - 10/02/2019
חדר זוגי
700 ש"ח לזוג ללילה
****
הכול כלול
מ - 11/02/2019
עד - لغاية 19/03/2019
חדר זוגי
650ש"ח לזוג ללילה
****
הכול כלול
מ - 15/01/2019
עד - لغاية 10/02/2019
חדר זוגי
799 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 03/01/2019
עד - لغاية 31/03/2019
חדר זוגי
900 ש"ח לזוג ללילה
*****
הכול כלול
מ - 24/12/2018
עד - لغاية 07/01/2019
חדר זוגי
700 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 10/02/2019
עד - لغاية 31/03/2019
חדר זוגי
450 ש"ח לזוג ללילה
*****
הכול כלול
מ - 24/01/2019
עד - لغاية 09/02/2019
חדר זוגי
500 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 05/01/2019
עד - لغاية 31/03/2019
חדר זוגי
450 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 25/01/2019
עד - 09/02/2019
חדר זוגי
500 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 10/02/2019
עד - لغاية 31/03/2019
חדר זוגי
450 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 02/01/2019
עד - لغاية 24/01/2019
חדר זוגי
450 ש"ח לזוג ללילה
הכל כלול
מ - 11/02/2019
עד - لغاية28/02/2019
חדר זוגי
600 שקל לזוג ללילה
הכל כלול
מ - 15/01/2019
עד - لغاية10/02/2019
חדר זוגי
750 ש"ח לזוג ללילה
****
הכל כלול
מ - 24/01/2019
עד - 09/02/2019
חדר זוגי
400 ש"ח לזוג ללילה
הכל כלול
מ - 04/01/2019
עד - لغاية 23/01/2019
חדר זוגי
400 ש"ח לזוג ללילה
הכול כלול
מ - 03/01/2019
עד - 31/03/2019
חדר זוגי
450 ש"ח לזוג ללילה
*****
הכל כלול
מ - 21/01/2019
עד - 10/02/2019
חדר זוגי
550 ש"ח לזוג ללילה
*****
הכל כלול
מ - 11/02/2019
עד - 28/02/2019
חדר זוגי
450 ש"ח לזוג ללילה
מ - 08/01/2019
עד - 28/02/2019
חדר זוגי
400 ש"ח לזוג ללילה
*****
מ - 25/04/2019
עד - 30/04/2019
חדר זוגי
400 ש"ח לזוג ללילה
*****
מ - 19/04/2019
עד - 24/04/2019
חדר זוגי
600 ש"ח לזוג ללילה
*****
מ - 10/02/2019
עד - 18/04/2019
חדר זוגי
400 ש"ח לזוג ללילה
*****
מ - 24/01/2019
עד - 09/02/2019
חדר זוגי
400 ש"ח לזוג ללילה
*****
הכל כלול
מ - 03/01/2019
עד - 28/02/2019
חדר זוגי
400שקל לזוג ללילה
*****
הכל כלול
מ - 03/01/2019
עד - لغاية 23/01/2019
חדר זוגי
300 שקל לזוג ללילה
*****
הכל כלול
מ - 03/01/2019
עד - 31/03/2019
חדר זוגי
450 ש"ח לזוג ללילה