מ - 28/12/2018
עד - 02/01/2019
חדר זוגי
4800 ש"ח
****
ארוחת בוקר
מ - 30/01/2018
עד - 31/12/2018
غرفه زوجيه
250 شيقل للزوج لليله
****
ארוחת בוקר
מ - 30/01/2018
עד - 31/12/2018
غرفه زوجيه
250 شيقل للزوج لليله
*****
ארוחת בוקר
מ - 30/01/2018
עד - 31/12/2018
غرفه زوجيه
350 ش"ج لزوج بالليله
*****
ארוחת בוקר
מ - 18/01/2018
עד - 31/12/2018
חדר זוגי
750 ש"ח לזוג בלילה
*****
ארוחת בוקר
מ - 18/01/2018
עד - 31/12/2018
חדר זוגי
650 ש"ח לזוג בלילה