הכל כלול
מ - 07/06/2019
עד - 11/06/2019
חדר זוגי
1999 שקל לאדם
הכל כלול
מ - 06/06/2019
עד - 10/06/2019
חדר זוגי
2750 ש"ח לאדם
*****
הכל כלול
מ - 09/06/2019
עד - 13/06/2019
חדר זוגי
5299 ש"ח לזוג
*****
הכל כלול
מ - 09/06/2019
עד - 14/06/2019
חדר זוגי
9799 ש"ח לזוג
*****
הכל כלול
מ - 09/06/2019
עד - 12/06/2019
חדר זוגי
3999 ש"ח לזוג
*****
הכל כלול
מ - 07/06/2019
עד - 10/06/2019
חדר זוגי
6350 ש"ח לזןג
*****
הכל כלול
מ - 07-06/2019
עד - 13/06/2019
חדר זוגי
11800 ש"ח לזוג
*****
הכל כלול
מ - 07/06/2019
עד - 13/06/2019
חדר זוגי
7399 ש"ח לזוג
*****
הכל כלול
מ - 07/06/2019
עד - 12/06/2019
חדר זוגי
8599 ש"ח לזוג
*****
הכל כלול
מ - 07/06/2019
עד - 13/07/2019
חדר זוגי
9900 ש"ח לזוג
*****
הכל כלול
מ - 06/06/2019
עד - 09/06/2019
חדר זוגי
4799 ש"ח לזוג
*****
הכל כלול
מ - 06/06/2019
עד - 09/06/2019
חדר זוגי
4500 ש"ח לזוג
****
شامل فطور + عشاء
מ - 06/06/2019
עד - 09/06/2019
חדר זוגי
4200 ש"ח לזוג
*****
הכל כלול
מ - 06/06/2019
עד - 10/06/2019
חדר זוגי
4200 ש"ח לזוג